Jutarnji program sa Marićem

Jutarnji program sa Marićem. Veliko zadovoljstvo! Čovek enciklopedija događaja zadnjih 30 godina. Umešna i provokativna pitanja. Stimulira narodna razmišljanja.

 

Prof. dr Borko Djordjević je u toku emisije dobio veliki kompliment preko telefonskog poziva, da ima samo 55 godina. Hvala!