Pismo Marka Stanojevića

“Veliko poštovanje! Ne verujem u karmu, ali upravo sam danas došao u Palm Springs i pričam sa jednim Amerikancem kod kojeg sam u gostima o Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i spomenem Vas, kao Srbina koji je naš veliki predstavnik širom sveta, a pogotovu u Americi i Palm Springsu. I posle nekoliko minuta me prihvatate za prijatelja na ovoj društvenoj mreži. Hvala Vam, ne samo kao velikom profesionalcu u svojoj struci, već kao velikom čoveku, patrioti i rodoljubu.” Marko Stanojević