Plastična hirurgija: matične ćelije

Matične ćelije! Kakvo je zadovoljstvo raditi sa matičnim ćelijama znajući za predvidljive rezultate. Masne ćelije su pune adultnih matičnih ćelija koje predvidivo stvaraju željene rezultate podmlađivanja. Voluminozni lifting sa masnim tkivom – adultne matične ćelije!